มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
คู่มือมาตรฐานการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2562
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1