มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
คู่มือมาตรฐานการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2562
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1