มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
คู่มือมาตรฐานการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2562
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 175 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 157 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1