ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
   
 
   

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561