ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน  เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2560