มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เด็กที่มีอายุครบ 6 ปี ไม่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนฯ แล้ว นะคะ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ยังได้รับเงินตามปกติ คะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
   
 
   

  เด็กที่มีอายุครบ 6 ปี ไม่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนฯ แล้ว นะคะ  เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ยังได้รับเงินตามปกติ คะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do  ขอบคุณค่ะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564