มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน - เขาทราย ตำบลเปลียน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2564