มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน - เขาทราย ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ๕๑๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ยาว ๙
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564