มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   

ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3)พ.ศ.2563

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564